Family experience – Prevenció del suïcidi i signes d’alerta (08-05-2024)

Com puc identificar si hi ha risc de suïcidi?
S’ha de parlar d’aquest tema?
Com puc ajudar algú amb idees suïcides?

Malauradament, la conducta suïcida cada cop està més present en la nostra societat i necessitem eines per a poder afrontar-la correctament. És imprescindible saber detectar quins són els factors de risc i els símptomes d’una ideació suïcida per a poder prevenir l’acte. La ideació suïcida és un tema tabú que sempre costa expressar i, per a gestionar-la, és molt important que ens sentim segurs de poder parlar-ne amb tranquil·litat i saber què hem de fer en aquests casos.

PRESENTACIÓ
Marc Ventosa Ribas
Psicòleg general sanitari especialitzat en Intel•ligència Emocional